O društvu

ZGODOVINSKA DOGAJANJA PRI ORGANIZIRANJU ČEBELAERSTVA NA GORIŠKEM


Z izvlečkom ki sem ga napisal s temeljitim razmislekom podatkov iz govora Stanka Murovca, sem hotel podkrepiti nekatera dejstva, ki govorijo v prid razvoja čebelarstva na tem območju, posebej pa našega društva. ČD Tolmin je letos pomladi proslavljalo 90 letnico organiziranega čebelarstva - ustanovitev prve čebelarske podružnice na severnem primorskem v Grahovem ob Bači leta 1908. Zdi se mi nad vse pomembno za čebelarstvo na našem koncu, da ta prelomna letnica ostane živa, da ostane patronat nekoga in tako ovekovečena. Druga nič manj karizmatična za nas je letnica 1914 ko je bilo ustanovljeno " Slovensko čebelarsko društvo za Goriško " v Gorici "Pri zlatem jelenu". Poskušajmo se poglobiti v borbenost naših prednikov in njihova žrtvovanja da ohranijo nekaj čemur so bili predani tako po nacionalni kot strokovni zavesti. Mar ni neodgovorno da dopuščamo da letnica takega dejanja tone v pozabo. In če vzamemo v obzor z muko zbrane avtentične podatke, ki nam prikazujejo nesporno kontinuiteto delovanja do današnji dni odločitev nebi smela biti težka. Navsezadnje so navedeni trije zaslužni naši člani pridobivali podatke za zgodovinski prikaz Čebelarskega društva Nova Gorica ob prazniku razvitja njegovega prapora.

Res je ,da je bilo društvo za Goriško ustanovnega leta teritorialno mnogo večje in delno celo na teritoriju druge države, vendar je že tedaj nosilo svojo pripadnost. Čebelarsko društvo dan danes nosi ime pod katerim je bilo ustanovljeno, ČEBELARSKO DRUŠTVO NOVA GORICA.

Accordion Title
Kulturna dejanja človekovega udejstvovanja so med drugim odkrivanja in ohranjanja zgodovinskih dejstev, ki so jih predniki s požrtvovalnim delom ustvarili. Naša dolžnost je, da te njihove napore, ki so bili vloženi z namenom dviganja strokovne zavesti, učinkovitejšega popularnega nastopanja in osveščanja javnosti o vlogi čebele in njenih stvaritev in mnogih drugih pozitivnih učinkov organizacije nadaljujemo in ohranjamo njihovo vlogo in kontinuiteto. Časi v katerih so naši čebelarji ustvarjali zametke sedanje naše organiziranosti jim niso bili naklonjeni. Da je temu tako, so priča skopi pisni viri na našem območju, četudi se ve, da je čebelarjenje v teh krajih že v preteklem stoletju bilo že dokaj množično. Ohranjeno je nekaj zapiskov čebelarjev iz teh časov proti koncu 19 in začetku 20 stoletja. To so bili v tistih časih nadpovprečno razgledani Ljudje, ki so videli zaostanek v čebelarjenju napram ostalim krajem v naši domovini in soseščini. Borili so se med seboj in navezovali stike z vodilnimi čebelarji v drugih krajih po Sloveniji /Kranjska, Štajerska/. Nekaj teh dopisov in ustanovnih aktov je iz tistih časov bilo zbranih po drugi svetovni vojni s strani naših požrtvovalnih članih in so deponirani v Pokrajinskem arhivu Nove Gorice. Na žalost jih je povodenj v sedemdesetih letih mnogo poškodovala ali povsem uničila. Ve se tudi, da ustanovljena društva skoraj nikjer niso imela svojega sedeža in zato arhivi niso bili urejeni. S spremembami in menjavami funkcionarjev se je na ta način izgubljajo ogromno napisane dokumentacije, ki bi verodostojno izpričevala dogajanja v tistem času.

V spremenjenih okoliščinah po II svet. vojni, ko se je prebudila med vojno zamrla čebelarska organiziranost na Goriškem, so se zaradi razcveta društvenih dejavnosti stvari razvijale z veliko naglico. Čebelarsko društvo N. Gorica je v letu 1979 razvilo svoj društveni prapor. K temu slavnostnemu dogodku je vsekakor spadal zgodovinski prikaz razvoja čebelarstva na Goriškem in s tem tudi našega društva. Treba je takoj priznati, da je vodstvo društva imelo srečno roko, ko je za pripravo tega dokumenta imenovalo tri požrtvovalne člane: Brajdih Rudi, Horvat Ivan in Murovec Stanko. Zgodovinski prikaz Goriškega čebelarstva, ki ga je uspelo zbrati tem trem čebelarjem je sad trdega dela obiskov pri tedaj še živečih čebelarskih starostah po Vipavski dolini do Krasa in Kanala. Po njihovih pričevanjih so potovali večinoma na kolesih in tako opravljali svoje poslanstvo. Nekaj ustanovitvene dokumentacije in dopisov so dobili v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica. Iz vseh pridobljenih podatkov je pokojni Stanko Murovec tedaj napisal poročilo in ga kot govor predstavil ob razvitju prapora ČD N. Gorica v letu 1979 v hotelu Sabotin. Govor je ohranjen v originalu v našem društvenem arhivu in vsebuje neprecenljive podatke, ki so jih še tedaj omenjeni naši tovariši uspeli zbrati. Nesporno da taki podatki s časom vsihajo bilo zaradi možnosti fizičnih pričevanj ali na razne načine izgubljanja tudi pisnih zaznamkov. Najbrž smo eno redkih društev, ki nam je zato uspelo kljub površni arhivski administraciji ohraniti tako daljnosežne verodostojne zgodovinske podatke. V govoru so omenjeni zametki in letnice o nastajanju Kranjskega čebelarskega društva v l. 1973 in nato drugi dogodki v Slovenskem merilu, kot težave in razvoj naše čebelarske revije " Slovenski čebelar ". Vendar moj namen se je omejiti na dogajanje organiziranja na Goriškem. Obstaja podatek, da je že od 18. junija 1879 poknjižena grofija za Goriško in Gradiščansko imela svojo čebelarsko postavo ali zakon. Našel se je dopis, da je osrednje Slovensko društvo, dogovorno s čebelarskim odsekom ustanovljenim na njegovo pobudo pri Kmetijskem društvu v Gorici leta 1906 naslovilo na Goriške čebelarje poziv, naj v okviru navedenega odseka ustanovijo samostojno društvo. Poziv se končuje:" Goriški čebelarji, zdramite se! Kašca, Vodopivec, Peternel in drugi na noge! Pojdite med narod z načelom: vse za prosvito Slovencev!"

Meet The Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eium od tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim adm inim veniam, quis nostrud exercitation.
Image

Lucas Schultz

Image

Ara Dare

Image

Dimitri Abernathy

Discover all Helix Ultimate Features

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s.