čebelje bolezni

VAROZA

Varoza je zajedavska bolezen čebelje družine, ki jo povzroča pršica Varroa jacobsoni Oudemans. Prehranjuje se s hemolimfo razvojnih oblik in odraslih čebel. Pršico V. jacobsoni so prvič opazili na indijski čebeli Apis terana v začetku tega stoletja na otoku Java. Podrobneje jo je opisal in klasificiral Oudemans leta 1904 in jo uvrstil v red Acara. Na medonosni čebeli jo je prvič ugotovil inž. Atsuo Inoue, opisal pa Š. Kitaoka leta 1958 na Japonskem. V azijskem delu Sovjetske zveze je bila prvič opisana varoa na indijski čebeli leta 1950. Od tod se je širila v Evropo. Leta 1979 je bila prvič…

ŠKODLJIVCI

Obstajajo živalski, redkeje rastlinski vplivi na čebele, ki ne povzročijo bolezni v pravem pomenu, vendar ogrožajo njihovo življenje. Govorimo o škodljivcih in čebeljih sovražnikih. Poleg tega obstajajo živa bitja, ki ne škodujejo samim čebelam, temveč se zanimajo za njihovo domovanje in za

VAROZA

Varoza je zajedavska bolezen čebelje družine, ki jo povzroča pršica Varroa jacobsoni Oudemans. Prehranjuje se s hemolimfo razvojnih oblik in odraslih čebel. Pršico V. jacobsoni so prvič opazili na indijski čebeli Apis terana v začetku tega stoletja na otoku Java. Podrobneje jo je opisal in klasificiral Oudemans leta 1904 in jo uvrstil v red Acara. Na medonosni čebeli jo je prvič ugotovil inž. Atsuo Inoue, opisal pa Š. Kitaoka leta 1958 na Japonskem. V azijskem delu Sovjetske zveze je bila prvič opisana varoa na indijski čebeli leta 1950. Od tod se je širila v Evropo. Leta 1979 je bila prvič…

HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE

Huda gniloba čebelje zalege (Pestis apium) je razširjena kužna in trdovratna bolezen pokrite čebelje zalege. Povzroča jo sporogena bakterija Bacillus larvae. Okužene ličinke v pokriti zalegi gnijejo in odmirajo, zato se v čebelji družini izlega vedno manj čebel, tako da družina v začetku postopoma, pozneje pa hitro slabi in nazadnje propade. Povzročitelj se v zunanjem okolju spremeni v zelo odporno sporo, ki ohrani kužnost več desetletij. Sodeč po Aristotelovih in Plinijevih zapisih so to bolezen poznali že v starem veku. Tudi naš veliki čebelar Anton Janša je priporočal, naj okužene družine spravijo v obliko roja in jih pustijo nekaj časa…

NOSEMAVOST

Nosemavost je kronična bolezen odraslih čebel, ki lahko zaradi različnih vplivov postane akutna. V tej obliki povzroča čebelarstvu veliko gospodarsko škodo, ne samo s tem, da umirajo družine, temveč obolele družine hitreje izgubljajo čebele nabiralke, kar se kaže v manjšem donosu in slabšem preskrbovanju čebelje zalege. Poleg tega imajo okužene čebele slabše razvito faringealno žlezo ter s tem manjšo in slabšo kakovost matičnega mlečka. Zato so ličinke dovzetne za razne bolezni. POVZROČITELJ nosemavosti je mikrosporidija Nosema apis, ki pripada skupini praživali ali protozoa. Praživali so razširjene pri sesalcih, pticah, sladkovodnih ribah, čebelah in drugih gostiteljih. Ovalna telesca v srednjem črevesju…
Go to top